Zrušení nebo přerušení živnosti


 

Krok 0: Stala se vám pojistná událost

 • Nezapomeňte se co nejdříve registrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Počátek pojistné události se totiž počítá od data registrace, nikoliv od data zrušení nebo přerušení živnosti!
 • Před nahlášením události si ověřte, jak dlouho musí podle pojistných podmínek trvat vaše nezaměstnanost, aby byla splněna minimální doba trvání.
 • Pojistnou událost můžete nahlásit v průběhu vaší nezaměstnanosti nebo až po jejím ukončení.
  • V průběhu nezaměstnanosti pravidelně dokládáte potvrzení z úřadu práce a pojistné plnění je vypláceno měsíčně.
  • Po skončení doložíte všechny doklady a pojistné plnění dostanete vyplacené najednou.
 • Pokud máte sjednané Pojištění schopnosti splácet k úvěru, nezapomeňte, že úvěrové splátky je nutné hradit i v době trvání nezaměstnanosti, pojistné plnění totiž může dorazit na účet až po datu splátky.

Krok 1: Připravte si všechny potřebné doklady

 1. Výpis z živnostenského rejstříku s vyznačením ukončení živnosti (případně kopie původního živnostenského listu a potvrzení o ukončení živnosti)
 2. Potvrzení o vaší evidenci na úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání
 3. Rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti

Krok 2: Dejte nám vědět, co se stalo a k nahlášení přiložte i všechny doklady

 • Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
 • Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Oznámení spolu s potřebnými doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.

Krok 3: Co nejdříve vám potvrdíme registraci vaší události

 • Pojistnou událost zaregistrujeme a pošleme vám SMS do 10 dnů od nahlášení události.
 • V SMS obdržíte číslo vaší pojistné události – bude se vám hodit pro případnou další komunikaci s námi.

Krok 4: Dostanete naše rozhodnutí

 • Vaši událost pečlivě posoudíme a rozhodneme.
 • Obdržíte od nás rozhodnutí a další podrobné informace.
 • V případě kladného posouzení vaší události vyplatíme pojistné plnění, a to buď přímo do vaší banky na úhradu úvěru nebo na váš účet (záleží na podmínkách vašeho pojištění).

Časté otázky

Můžu nahlásit škodní událost zpětně?

Škodní událost můžete hlásit zpětně, až do 4 let od jejího vzniku, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.

Kde najdu detailní podmínky pojištění?

Najdete je buď v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách, které jste dostal/a při sjednání pojištění, nebo na stránkách společnosti, u které jste si pojištění sjednal/a. Případně o ně můžete požádat Klientské centrum na tel. čísle 234 240 234 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com.

Můžu nahlásit škodní událost, ke které už nemám aktivní pojištění?

Ano můžete, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.

Je nějak omezena doba, po kterou můžu mít živnost přerušenou?

Je stanovena minimální doba trvání nezaměstnanosti na 30 dnů. Pokud tedy budete mít živnost přerušenou alespoň na 30 dnů, nahlaste nám pojistnou událost. Jak dlouho celkem budete mít živnost přerušenou, už je jen na vás a na vaší situaci.