Přejít k obsahu

Zpráva o solventnosti a finanční situaci

Nové právní předpisy, které upravují činnost pojišťoven, se kromě jiného zaměřily i na poskytování co nejširších informací, aby si klient mohl učinit sám názor na kvalitu a spolehlivost finanční instituce, s níž hodlá vstoupit do klientského vztahu. Níže uvedená Zpráva o solventnosti a finanční situaci je takovým informačním zdrojem. Její pravidelné uveřejňování ukládá pojišťovnám § 82, odst. 3 zákona o pojišťovnictví (zák. č. 277/2008 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění).

2018 zpráva o solventnosti a finanční situaci

2017 zpráva o solventnosti a finanční situaci

2016 zpráva o solventnosti a finanční situaci

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Na českém trhu působíme již více než 20 let a klienty chráníme nejen při výpadku příjmů, při dlouhodobé nemoci nebo ztrátě zaměstnání.

Více o BNP Paribas Cardif