Přejít k obsahu

Společenská odpovědnost

Ze zkušenosti víme, jak je těžké vyrovnat se s nelehkými životními situacemi. A proto se snažíme najít cesty, jak pomoci nad rámec naší každodenní práce.

Společenská odpovědnost

BNP Paribas Cardif Pojišťovna pomáhá svým klientům v případě nelehkých životních situací. Pojištění si lidé sjednávají právě proto, aby jim pomohlo se lépe vyrovnat se starostmi a problémy. A protože ze zkušeností víme, jak těžké to může být, snažíme se najít cesty, jak pomoci nad rámec naší každodenní práce.

Život dětem

BNP Paribas Cardif Pojišťovna již od roku 2010 spolupracuje s obecně prospěšnou společností Život dětem na projektu Srdce pro děti.

Život detem

Cílem projektu Srdce pro děti je podpora a pomoc jednotlivým vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů v celé ČR. Život dětem jim pomáhá zejména formou pořízení nejrůznějších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozíčky, zdravotní kočárky, polohovací zařízení), dále pak nákup speciální výživy, zdravotnického materiálu (obvazy, náplasti, masti) a intenzivních rehabilitačních a ozdravných pobytu.

Společnost Život dětem byla založena jako občanské sdružení v roce 2000 s cílem pomoci vážně nemocným dětem, které onemocněly zákeřnou nemocí, jakou je leukémie. Od počátku své činnosti věnovala největší pozornost projektu vybudování nové transplantační jednotky kostní dřeně ve FN Motol Praha, pro kterou zakoupila kompletní přístrojové vybavení. Od roku 2002 Život dětem pomáhá dalším dětským zařízením v ČR, mezi která patří dětská oddělení nemocnic, stacionáře pro handicapované děti, dětské domovy, ústavy sociální péče aj. Celková dosavadní pomoc představuje finanční částku přesahující 130 milionů korun.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna podporuje projekt Srdce pro děti každoročně finanční částkou určenou na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro vážně nemocné děti.

Arkadie

Logo Arkadie

BNP Paribas Cardif Pojišťovna každoročně podporuje finančně obecně prospěšnou společnost Arkadie, která se zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením.

Foto Arkadie

Od roku 2006 spolupracuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna se společností Arkadie, která zajišťuje kompletní péči o zdravotně postižené od dětství až po dospělost.

Společnost Arkadie provozuje speciální školu, poskytuje sociální služby, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, zajišťuje volnočasové aktivity pro tyto osoby. Dále provozuje nestátní zdravotnické rehabilitační zařízení a pravidelnou mikrobusovou dopravu postižených osob.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna sponzoruje toto sdružení každoročně částkou ve výši 100 000 Kč. V roce 2008 a 2016 byla společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna udělena Cena Arkadie, ocenění Arkadie nejvýznamnějším sponzorům.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Na českém trhu působíme již více než 20 let a klienty chráníme nejen při výpadku příjmů, při dlouhodobé nemoci nebo ztrátě zaměstnání.

Více o BNP Paribas Cardif