Výroční a kvartální zprávy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna v číslech za rok 2022.

V roce 2022 dosáhla BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., čistého zisku ve výši 226 milionů Kč. V roce 2022 se pojišťovně podařilo dosáhnout více než 3,3 miliardy Kč v předpisu pojistného.

Ke konci roku 2022 měla pojišťovna ve svém portfoliu téměř 2,3 milionu pojistných smluv. Za rok 2022 nám klienti nahlásili více než 44 tisíc škod, z nichž se většina týkala rizika pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání (v této oblasti je BNP Paribas Cardif Pojišťovna na českém trhu unikátní) v rámci produktu pojištění schopnosti splácet. Naše klientské centrum obsloužilo téměř 216 tisíc hovorů a písemných dotazů od našich klientů.

Za každé čtvrtletí zveřejňujeme hospodářské výsledky BNP Paribas Cardif Pojišťovny, které doplňujeme výročními zprávami za daný kalendářní rok.

Čtvrtletní zprávy 2023

Výroční zpráva z roku 2022

Výroční zprávy

BNP Paribas Cardif Services

Výroční zpráva z roku 2022