Ukradli mi peníze


 

Ukradli vám kapsář peněženku s hotovostí nebo jste byli obětí násilného přepadení, kdy jste byli oloupeni o peníze? Ukradli vám peníze z účtu prostřednictvím odcizené platební karty nebo vám zneužili internetové či mobilní bankovnictví např. prostřednictvím phishingu? Ztratili jste platební kartu nebo Vám ji někdo ukradl a zneužil? Stalo se vám něco podobného?

Nezoufejte. Pokud máte sjednanou smlouvu z kategorie Pojištění každodenních rizik u našich bankovních partnerů, pomůžeme vám zmírnit následky těchto nepříjemných situací.Přesný výčet krytých rizik i limity plnění pojišťovny naleznete na webových stránkách našeho partnera, u kterého jste pojištění uzavřeli.

Naši partneři:


Jak postupovat při nahlášení škodní události

  1. Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
  2. Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  3. Připravte si požadované doklady dle popisu ve formuláři.
  4. Oznámení spolu s doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.

Co můžete očekávat po nahlášení události

  1. Po zaregistrování vašich dokumentů vám pošleme SMS s číslem vaší škodní události.
  2. Pokud od vás budeme potřebovat ještě nějaké další doklady, ozveme se vám.
  3. O vyřízení vaší události vás budeme neprodleně informovat.
  4. Pojistné plnění vyplácíme na bankovní účet, který jste nám vyplnili.