Rozbil se mi mobil nebo jiná přenositelná elektronika


 

Spadl vám na zem mobilní telefon a rozbil se displej nebo se jinak poškodil?

Nezoufejte. Pokud máte sjednanou smlouvu z kategorie Pojištění mobilních zařízení u Datartu nebo T-Mobile nebo smlouvu z kategorie Pojištění každodenních rizik s rizikem nahodilého poškození u našich bankovních partnerů, pokusíme se vyřešit tuto nepříjemnou situaci nebo se podílet na nákladech. Přesný způsob řešení události, podmínky a limity plnění pojišťovny naleznete na webových stránkách našeho partnera, u kterého jste pojištění uzavřeli.

Naši partneři:

Pojištění mobilních zařízení

Jak postupovat při nahlášení škodní události – Datart (Pojištění mobilních zařízení, Pojištění Apple zařízení)

 1. V případě odcizení nahlaste krádež policii, budete potřebovat protokol (pokud jde o telefon či tablet s IMEI, budete potřebovat i doklad o blokaci IMEI).
 2. S číslem certifikátu o pojištění zavolejte na linku pojišťovny 234 240 460.
 3. Poškozený přístroj si u Vás vyzvedne kurýr.
 4. Přístroj opravíme v autorizovaném servisu. Jakmile bude opraven, přiveze ho kurýr zpět (průměrně do 3 dnů od odevzdání kurýrovi).
 5. Pokud přístroj opravit nelze, oprava se nevyplatí (tzv. totální škoda) nebo v případě odcizení, budete informováni a kurýr Vám přiveze nový náhradní přístroj.
 6. Kurýrovi zaplatíte spoluúčast podle výše prodejní ceny.

Jak postupovat při nahlášení škodní události - T-Mobile (Pojištění T-Mobile Pro jistotu)

 1. V případě odcizení nahlaste krádež policii, budete potřebovat protokol (pokud jde o telefon či tablet s IMEI, budete potřebovat i doklad o blokaci IMEI)
 2. S dokladem o pojištění zavolejte na linku pojišťovny 800 758 623
 3. Poškozený přístroj si u Vás vyzvedne kurýr.
 4. Přístroj opravíme v autorizovaném servisu. Jakmile bude opraven, přiveze ho kurýr zpět (průměrně do 3 dnů od odevzdání kurýrovi).
 5. Pokud přístroj opravit nelze, oprava se nevyplatí (tzv. totální škoda) nebo v případě odcizení, budete informováni o výši časové ceny. Časová cena je cena, kterou má přístroj v den vzniku pojistné události. Určí se určí tak, že se od kupní ceny přístroje odečtou 1 % za každý započatý měsíc počínaje datem zakoupení. Poté se dostavíte na pobočku T-Mobile a vyberete si libovolný přístroj z nabídky. V případě, že je přístroj levnější než je výše kreditu ve výši časové ceny, nic nedoplácíte. V případě, že si vyberete dražší přístroj, rozdíl doplatite.

Pojištění každodenních rizik

Jak postupovat při nahlášení škodní události - Moneta Money Bank (Pojištění cenností, karet, elektroniky a telefonu)

 1. Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
 2. Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 3. Připravte si požadované doklady dle popisu ve formuláři.
 4. Oznámení spolu s doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.