Byl/a jsem v nemocnici


 

Krok 0: Stala se vám pojistná událost

 • Před nahlášením události si ověřte, jak dlouho musí podle pojistných podmínek vaše hospitalizace trvat, aby byla splněna minimální doba trvání.
 • Pojistnou událost nahlaste až po propuštění z nemocnice – pro nahlášení budete totiž potřebovat propouštěcí zprávu.
 • Pokud vám lékař zároveň vypsal i pracovní neschopnost, nahlaste nám obě pojistné události.

Krok 1: Připravte si všechny potřebné doklady

 1. Propouštěcí zprávu z nemocnice
 2. Zdravotní dokumentaci o průběhu léčby
 3. A dále v případě, že jste:
  • byl/a hospitalizován/a kvůli nemoci       → lékařské zprávy z prvního zachycení nemoci
  • byl/a hospitalizován/a kvůli úrazu          → lékařské zprávy o prvním ošetření bezprostředně po úrazu

Případně nám pošlete i lékařské zprávy z minulosti, které máte k této nemoci nebo úrazu – mohou nám pomoci při posuzování vaší události.

Krok 2: Dejte nám vědět, co se stalo a k nahlášení přiložte i všechny doklady

Hlášení pojistné události online

Pokud jste klientem některé z níže uvedených společností, můžete hlásit škodní událost online po přihlášení do Klientské zóny Cardif Online.

 • AirBank
 • mBank
 • Moneta Money Bank
 • Volkswagen Financial Services

Hlášení pojistné události e-mailem

Pokud nejste klientem výše uvedených společností, nahlaste událost jednoduše e-mailem.

 • Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
 • Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Oznámení spolu s potřebnými doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.

Krok 3: Co nejdříve vám potvrdíme registraci vaší události

 • Pojistnou událost zaregistrujeme a pošleme vám SMS do 10 dnů od nahlášení události.
 • V SMS obdržíte číslo vaší pojistné události – bude se vám hodit pro případnou další komunikaci s námi.

Krok 4: Dostanete naše rozhodnutí

 • Vaši událost pečlivě posoudíme a rozhodneme.
 • Obdržíte od nás rozhodnutí a další podrobné informace.
 • V případě kladného posouzení vaší události vyplatíme pojistné plnění, a to buď přímo do vaší banky na úhradu úvěru nebo na váš účet (záleží na podmínkách vašeho pojištění).

Časté otázky

Můžu nahlásit škodní událost zpětně?

Škodní událost můžete hlásit zpětně, až do 4 let od jejího vzniku, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.

Kde najdu detailní podmínky pojištění?

Najdete je buď v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách, které jste dostal/a při sjednání pojištění, nebo na stránkách společnosti, u které jste si pojištění sjednal/a. Případně o ně můžete požádat Klientské centrum na tel. čísle 234 240 234 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com.

Můžu nahlásit škodní událost, ke které už nemám aktivní pojištění?

Ano můžete, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.