Nahlásit událost - Cestovní pojištění

Stalo se Vám něco v zahraničí? Máte zdravotní potíže, či jiný problém? Potřebujete poradit?

Volejte NON-STOP asistenční linku v českém jazyce

+420 234 240 244

Se starostí o vaše pohodlí na cestách nám pomáhá asistenční služba Europ Assistance. Při jakékoliv škodě v zahraničí tedy kontaktujte přímo je a oni se o Vás postarají. Dále doporučujeme pečlivě uschovat veškerou dokumentaci, účty za ošetření a lékařské zprávy a po návratu, aby po návratu domů bylo proplacení rychlejší.

Europ Assistance s. r. o.

Aktuální situace způsobená vojenským konfliktem na Ukrajině a s ním související mezinárodní sankce ovlivňují negativně naše možnosti pomoci našim klientům na území Ukrajiny, Ruské federace a Běloruska. 

Koncem února 2022 vydalo Ministerstvo zahraničí ČR důrazné varování před cestami na území Ruské federace a vyzvalo občany ČR k opuštění Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Proto důrazně nedoporučujeme našim klientům cestovat na území Ukrajiny. Dle Všeobecných pojistných podmínek k cestovnímu pojištění totiž nemůžeme poskytnout plnění pro pojistné události vzniklé v souvislosti s válečnými nebo vojenskými operacemi.

Z důvodu mezinárodních sankcí uvalených na Rusko a Bělorusko, jsme omezeni v placení za lékařská ošetření v tamních zdravotnických zařízeních. Při cestách do Ruska a Běloruska tedy doporučujeme počítat se situacemi, kdy bude nutné uhradit lékařské ošetření z vlastních zdrojů.

Nadále doporučujeme pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a důkladně zvážit jakékoliv cesty do těchto oblastí.

Pro naše klienty garantujeme pojistné plnění u událostí souvisejících s onemocněním COVID-19 nad rámec sjednaného cestovního pojištění. Bližší informace najdete ve Veřejném příslibu.