Cestovní pojištění

Jste na cestách v zahraničí a potřebujete poradit nebo pomoci?

Cestovní pojištění

Pokud se vám stala nějaká škoda nebo zdravotní újma v zahraničí, volejte přímo NON-STOP asistenční linku v českém jazyce:

+420 234 240 244

Pečlivě prosím uschovejte veškerou dokumentaci, účty za ošetření a lékařské zprávy a po návratu ze zahraničí nahlaste škodní událost asistenční společnosti Europ Assistance:

 

Europ Assistance s. r. o.

 

Aktuální situace způsobená vojenským konfliktem na Ukrajině a s ním související mezinárodní sankce ovlivňují negativně naše možnosti pomoci našim klientům na území Ukrajiny, Ruské federace a Běloruska. 

Koncem února 2022 vydalo Ministerstvo zahraničí ČR důrazné varování před cestami na území Ruské federace a vyzvalo občany ČR k opuštění Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Proto důrazně nedoporučujeme našim klientům cestovat na území Ukrajiny. Dle Všeobecných pojistných podmínek k cestovnímu pojištění totiž nemůžeme poskytnout plnění pro pojistné události vzniklé v souvislosti s válečnými nebo vojenskými operacemi.

Z důvodu mezinárodních sankcí uvalených na Rusko a Bělorusko, jsme omezeni v placení za lékařská ošetření v tamních zdravotnických zařízeních. Při cestách do Ruska a Běloruska tedy doporučujeme počítat s případnými situacemi, kdy bude nutné uhradit lékařské ošetření na místě a následně nám poskytnout účtenky a doklady o platbách v rámci hlášení pojistné události.

Nadále doporučujeme pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a důkladně zvážit jakékoliv cesty do těchto oblastí.

Pro naše klienty garantujeme pojistné plnění u událostí souvisejících s onemocněním COVID-19 nad rámec sjednaného cestovního pojištění. Bližší informace najdete ve Veřejném příslibu

Základní kontakty u cestovního pojištění

Při jakékoli škodní události, ke které dojde během vašeho pobytu v zahraničí, vždy zkontaktujte asistenční službu.

Europ Assistance s. r. o.
Na Pankráci 1658/121
140 00 Praha 4

Tel: +420 234 240 244

E-mail:likvidace@europ-assistance.cz