Úrazové pojištění

Naše úrazové pojištění vám a vaší rodině nabízí širokou pojistnou ochranu, která zahrnuje poskytnutí finančního pojistného plnění v případě:

  • trvalých následků,
  • chirurgických zákroků,
  • hospitalizace v nemocnici (i s případným doprovodem dítěte),
  • ošetřování člena rodiny po úrazu.

V jakých situacích toto pojištění využijete

Pomůže v případě úrazu zmírnit finanční dopady zapříčiněné zvýšenými náklady spojenými s léčbou, následnou rekonvalescencí či nutnou rehabilitací.

Kdo se může pojistit

Každý ve věku 0 až 65 let, komu nebyla přiznána invalidita.

Jak pojištění sjednat

Úrazové pojištění sjednáte rychle a jednoduše u jednoho z našich partnerů, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.

Jak vám pojištění pomůže

  • Pomůže vám i vaším blízkým si v případě úrazu udržet životní standard.
  • Zajistí, aby na kompenzaci nepříznivých následků úrazu, nebyly použity nepřiměřené prostředky z rodinného rozpočtu či úspor.
  • Do úrazového pojištění můžete zahrnout i ostatní členy své rodiny.