Společenská odpovědnost

Nejsme lhostejní k našemu okolí a dlouhodobě podporujeme neziskové organizace.

Život dětem

Již od roku 2010 podporujeme obecně prospěšnou společnost Život dětem a její projekt Srdce pro děti Každoročně finanční částkou určenou na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro vážně nemocné děti.

Život detem

Cílem projektu Srdce pro děti je podpora a pomoc jednotlivým vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů v celé ČR. Život dětem jim pomáhá zejména formou pořízení nejrůznějších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozíčky, zdravotní kočárky, polohovací zařízení), dále pak nákup speciální výživy, zdravotnického materiálu (obvazy, náplasti, masti) a intenzivních rehabilitačních a ozdravných pobytu.

Společnost Život dětem byla založena jako občanské sdružení v roce 2000 s cílem pomoci vážně nemocným dětem, které onemocněly zákeřnou nemocí, jakou je leukémie. Od počátku své činnosti věnovala největší pozornost projektu vybudování nové transplantační jednotky kostní dřeně ve FN Motol Praha, pro kterou zakoupila kompletní přístrojové vybavení. Od roku 2002 Život dětem pomáhá dalším dětským zařízením v ČR, mezi která patří dětská oddělení nemocnic, stacionáře pro handicapované děti, dětské domovy, ústavy sociální péče aj. Celková dosavadní pomoc představuje finanční částku přesahující 130 milionů korun.

Arkadie

Logo Arkadie

Finančně podporujeme obecně prospěšnou společnost Arkadie, která pomáhá lidem se zdravotním postižením. V letech 2008 a 2016 dostala BNP Paribas Cardif Pojišťovna Cenu Arkadie jako poděkování Arkadie nejvýznamnějším sponzorům.

Foto Arkadie

Od roku 2006 spolupracujeme se společností Arkadie, která zajišťuje kompletní péči o zdravotně postižené od dětství až po dospělost.

Společnost Arkadie provozuje speciální školu, poskytuje sociální služby, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, zajišťuje volnočasové aktivity pro tyto osoby. Dále provozuje nestátní zdravotnické rehabilitační zařízení a pravidelnou mikrobusovou dopravu postižených osob.

Pink Bubble

Každý rok podporujeme i Nadační fond Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem v boji se zákeřnou nemocí. Finanční podpora od naší společnosti pomáhá v léčbě, následné rekonvalescenci i návratu do běžného života.

Nadační fond Pink Bubble pomáhá mladým lidem, kterým zkomplikovalo život onkologické nemocnění, být šťastnější a postavit se co nejdříve zpátky na vlastní nohy. Příjemcům pomoci říkají důvěrně “BUBLINY” a ke každému z jejich příběhů přistupují osobně. Dospívání je náročné samo o sobě a nádorové onemocnění znamená velkou zátěž navíc. Pro tělo i pro citlivou duši. Pink Bubble je tu proto, malé ale i starší a čerstvě dospělé „děti“ věděly, že se mají o koho opřít ve chvílích, kdy hledají oporu. Ať už je to v průběhu léčby, v době rekonvalescence nebo při následném návratu do každodenního života.