Zpráva o solventnosti a finanční situaci

Nové právní předpisy, které upravují činnost pojišťoven, se kromě jiného zaměřily i na poskytování co nejširších informací, aby si klient mohl učinit sám názor na kvalitu a spolehlivost finanční instituce, s níž hodlá vstoupit do klientského vztahu. Níže uvedená Zpráva o solventnosti a finanční situaci je takovým informačním zdrojem. Její pravidelné uveřejňování ukládá pojišťovnám § 82, odst. 3 zákona o pojišťovnictví (zák. č. 277/2008 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění).

Zpráva o solventnosti a finanční situaci za rok 2023

Zveřejňované QRTs ke zprávě o solventnosti a finanční situaci za rok 2023