Úmrtí blízké osoby


 

Krok 1: Připravte si všechny potřebné doklady

 1. Úmrtní list
 2. Zprávu z úplně první návštěvy u lékaře vztahující se ke zdravotnímu problému pojištěného
  • Potřebujeme zjistit přesné datum počátku zdravotních obtíží/úrazu, které způsobily úmrtí pojištěného
  • V případě úmrtí následkem úrazu potřebujeme zprávu z prvotního ošetření s popisem úrazového děje
 3. A dále v případě, že:
  • pojištěný absolvoval vyšetření specialistou                 → lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření/diagnózou
  • pojištěný absolvoval zobrazovací vyšetření                → popis výsledku vyšetření (např. RTG, MRI, CT, SONO)
  • pojištěný byl s nemocí/úrazem hospitalizovaný          → propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení
  • byla provedena pitva                                                   → pitevní protokol
  • událost vyšetřovala Policie ČR                                   → protokol s výsledkem šetření Policie ČR
  • je důvodem úmrtí pojištěného sebevražda                 → kompletní protokol od Policie ČR

Pošlete nám i další doklady, které jsou případně součástí zdravotní dokumentace, mohou nám pomoci při posuzování vaší události.

V případě, že nemůžete získat zdravotní dokumentaci, poskytněte nám prosím jméno ošetřujícího lékaře nebo lékařského zařízení, které ošetřovalo pojištěnou osobu před smrtí.

Krok 2: Dejte nám vědět, co se stalo a k nahlášení přiložte i všechny doklady

 • Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
 • Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Oznámení spolu s potřebnými doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.

Krok 3: Co nejdříve vám potvrdíme registraci vaší události

 • Pojistnou událost zaregistrujeme a pošleme vám SMS do 10 dnů od nahlášení události.
 • V SMS obdržíte číslo vaší pojistné události – bude se vám hodit pro případnou další komunikaci s námi.

Krok 4: Dostanete naše rozhodnutí

 • Vaši událost pečlivě posoudíme a rozhodneme.
 • Obdržíte od nás rozhodnutí a další podrobné informace.
 • V případě kladného posouzení vaší události vyplatíme pojistné plnění, a to buď přímo do vaší banky na úhradu úvěru nebo na váš účet (záleží na podmínkách vašeho pojištění).

Časté otázky

Můžu nahlásit škodní událost zpětně?

Škodní událost můžete hlásit zpětně, až do 10 let od jejího vzniku.

Kde najdu detailní podmínky pojištění?

Najdete je buď v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách, které jste dostal/a při sjednání pojištění, nebo na stránkách společnosti, u které jste si pojištění sjednal/a. Případně o ně můžete požádat Klientské centrum na tel. čísle 234 240 234 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com.