Jsem v pracovní neschopnosti


 

Krok 0: Stala se vám pojistná událost

 • Před nahlášením události si ověřte, jak dlouho musí podle pojistných podmínek trvat vaše pracovní neschopnost, aby byla splněna minimální doba trvání.
 • Pojistnou událost můžete nahlásit v průběhu pracovní neschopnosti nebo až po jejím ukončení.
  • V průběhu neschopnosti pravidelně dokládáte potvrzení a pojistné plnění je vypláceno měsíčně.
  • Po skončení pracovní neschopnosti doložíte všechny doklady a pojistné plnění dostanete vyplacené najednou.
 • Pokud máte sjednané Pojištění schopnosti splácet k úvěru, nezapomeňte, že úvěrové splátky je nutné hradit i v době trvání neschopenky, pojistné plnění totiž může dorazit na účet až po datu splátky.

Krok 1: Připravte si všechny potřebné doklady

 1. Potvrzení o pracovní neschopnosti – podle toho, kterou z těchto možností máte k dispozici:
  • potvrzení vydané ČSSZ, které si jednoduše stáhnete podle tohoto návodu:

  • kopie e-neschopenky s potvrzením kontrol u lékaře
  • potvrzení v lékařské zprávě
  • nebo výpis z účtu, ze kterého bude (podle zprávy pro příjemce) zřejmé pobírání nemocenské
 2. Zprávu z úplně první návštěvy u lékaře vztahující se k vašemu zdravotnímu problému - potřebujeme zjistit přesné datum počátku vašich zdravotních obtíží
 3. A dále v případě, že:
  • vás vyšetřoval specialista                           → lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření / diagnózou
  • jste absolvoval/a zobrazovací vyšetření     → popis výsledku vyšetření (např. RTG, MRI, CT, SONO)
  • jste byl/a hospitalizován/a                           → propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení
  • jste podstoupil/a operaci                             → operační protokol
  • událost vyšetřovala Policie ČR                   → protokol s výsledkem šetření Policie ČR
  • došlo k pracovnímu úrazu                           → záznam o úrazu od zaměstnavatele

Případně nám pošlete i lékařské zprávy z minulosti, které máte k této nemoci nebo úrazu – mohou nám pomoci při posuzování vaší události.

Krok 2: Dejte nám vědět, co se stalo a k nahlášení přiložte i všechny doklady

Hlášení pojistné události online

Pokud jste klientem některé z níže uvedených společností, můžete hlásit škodní událost online po přihlášení do Klientské zóny Cardif Online.

 • AirBank
 • mBank
 • Moneta Money Bank
 • Volkswagen Financial Services

Hlášení pojistné události e-mailem

Pokud nejste klientem výše uvedených společností, nahlaste událost jednoduše e-mailem.

 • Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
 • Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Oznámení spolu s potřebnými doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.

Krok 3: Co nejdříve vám potvrdíme registraci vaší události

 • Pojistnou událost zaregistrujeme a pošleme vám SMS do 10 dnů od nahlášení události.
 • V SMS obdržíte číslo vaší pojistné události – bude se vám hodit pro případnou další komunikaci s námi.

Krok 4: Dostanete naše rozhodnutí

 • Vaši událost pečlivě posoudíme a rozhodneme.
 • Obdržíte od nás rozhodnutí a další podrobné informace.
 • V případě kladného posouzení vaší události vyplatíme pojistné plnění, a to buď přímo do vaší banky na úhradu úvěru nebo na váš účet (záleží na podmínkách vašeho pojištění).

Časté otázky

Můžu nahlásit škodní událost zpětně?

Škodní událost můžete hlásit zpětně, až do 4 let od jejího vzniku, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.

Kde najdu detailní podmínky pojištění?

Najdete je buď v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách, které jste dostal/a při sjednání pojištění, nebo na stránkách společnosti, u které jste si pojištění sjednal/a. Případně o ně můžete požádat Klientské centrum na tel. čísle 234 240 234 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com.

Můžu nahlásit škodní událost, ke které už nemám aktivní pojištění?

Ano můžete, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.