Starám se o člena rodiny


 

Krok 0: Stala se vám pojistná událost

 • Před nahlášením události si ověřte, jak dlouho musí podle pojistných podmínek trvat péče o vašeho blízkého, aby byla splněna minimální doba trvání.
 • Pojistnou událost můžete nahlásit v průběhu péče o vašeho blízkého nebo až po jejím ukončení.
  • V průběhu neschopnosti pravidelně dokládáte potvrzení a pojistné plnění je vypláceno měsíčně.
  • Po skončení ošetřovaní doložíte všechny doklady a pojistné plnění dostanete vyplacené najednou.
 • Pokud máte sjednané Pojištění schopnosti splácet k úvěru, nezapomeňte, že úvěrové splátky je nutné hradit i v době trvání pojistné události, pojistné plnění totiž může dorazit na účet až po datu splátky.

Krok 1: Připravte si všechny potřebné doklady

1. Doklad o snížení příjmu – vyberte jednu z možností podle vaší situace:

 • přiznání příspěvku na péči při ošetřování člena rodiny (rozhodnutí úřadu práce)
 • potvrzení zaměstnavatele o čerpání neplaceného volna – můžete využít náš formulář
 • potvrzení zaměstnavatele o skončení pracovního poměru z důvodu ošetřování (můžete využít náš formulář), včetně zápočtového listu a potvrzení o evidenci na úřadu práce
 • nebo potvrzení o zrušení živnosti, včetně potvrzení o evidenci na úřadu práce

2. Doklad prokazující rodinný vztah mezi vámi jako pojištěným klientem a ošetřovaným členem rodiny. Pokud o blízkého člena rodiny nepečujete vy jako pojištěný klient, ale váš partner/partnerka, pak bude potřeba i doklad prokazující váš vzájemný vztah

3. Souhlas ošetřovaného se zpracováním údajů pro šetření pojistné události - můžete využít náš formulář

V případě, že pečujete o člena rodiny ze zdravotních důvodů:

4. Lékařské zprávy s popisem nemoci/úrazu ošetřovaného

5. Lékařem potvrzené Rozhodnutí o potřebě ošetřování (formulář OČR) nebo lékařskou zprávu potvrzující nutnost ošetřování

6. A dále pokud ošetřovaný:

 • absolvoval vyšetření specialistou           → lékařskou zprávu s výsledkem vyšetření / diagnózou
 • absolvoval zobrazovací vyšetření zad    → popis výsledku vyšetření(např. RTG, MRI, CT, SONO)
 • byl hospitalizován                                   → propouštěcí zprávu z nemocničního zařízení
 • podstoupil operaci                                  → operační protokol

Pokud tyto potřebné doklady nemáte, požádejte o ně praktického lékaře nebo specialistu, u kterého se váš blízký člen rodiny léčí. Stačí, když si doklady vyfotíte mobilním telefonem a pošlete nám je e-mailem.

V případě, že pečujete o člena rodiny kvůli neplánovanému uzavření školských zařízení (například z důvodu karantény):

4. Potvrzení o čerpání ošetřovného vystavené ČSSZ a potvrzené zaměstnavatelem

Krok 2: Dejte nám vědět, co se stalo a k nahlášení přiložte i všechny doklady

Hlášení pojistné události online

Pokud jste klientem některé z níže uvedených společností, můžete hlásit škodní událost online po přihlášení do Klientské zóny Cardif Online.

 • AirBank
 • mBank
 • Moneta Money Bank
 • Volkswagen Financial Services

Hlášení pojistné události e-mailem

Pokud nejste klientem výše uvedených společností, nahlaste událost jednoduše e-mailem.

 • Oznámení škodní události si kliknutím otevřete, vyplňte a uložte do svého počítače.
 • Nezapomeňte vyplnit i své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Oznámení spolu s potřebnými doklady (scan či foto) zašlete elektronicky jako přílohu e-mailu na czinfo@cardif.com.

V případě, že nemůžete využít e-mail, vyplněné Oznámení škodní události vytiskněte, podepište a zašlete poštou spolu s kopiemi dokladů na adresu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., Boudníkova 2506/1, 180 00 Praha 8 - pokud nemáte možnost tisku formuláře, kontaktujte naše Klientské centrum.

Krok 3: Co nejdříve vám potvrdíme registraci vaší události

 • Pojistnou událost zaregistrujeme a pošleme vám SMS do 10 dnů od nahlášení události.
 • V SMS obdržíte číslo vaší pojistné události – bude se vám hodit pro případnou další komunikaci s námi.

Krok 4: Dostanete naše rozhodnutí

 • Vaši událost pečlivě posoudíme a rozhodneme.
 • Obdržíte od nás rozhodnutí a další podrobné informace.
 • V případě kladného posouzení vaší události vyplatíme pojistné plnění, a to buď přímo do vaší banky na úhradu úvěru nebo na váš účet (záleží na podmínkách vašeho pojištění).

Časté otázky

Můžu jako pojistnou událost nahlásit i ošetřování nevlastního dítěte?

Ano, v rámci našeho pojištění Ošetřování člena rodiny je možné pečovat o:

 • manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, druha/družku žijící s vámi ve společné domácnosti,
 • vaše vlastní děti, děti manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, druha/družky žijící s vámi ve společné domácnosti,
 • děti svěřené vám do pěstounské péče nebo do výchovy,
 • vaše vlastní rodiče, rodiče manžela/manželky, registrovaného partnera/partnerky, druha/družky žijící s vámi ve společné domácnosti,
 • vaše sourozence,
 • vašeho osvojitele, opatrovníka nebo pěstouna.

Může o nemocného člena rodiny pečovat například i moje manželka, i když není pojištěná?

Ano, v rámci našeho pojištění ošetřování člena rodiny je možné, aby ošetřovatelem byl kromě vás jako pojištěného klienta i vaše manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka nebo druh/družka žijící s vámi ve společné domácnosti.

Můžu nahlásit škodní událost zpětně?

Škodní událost můžete hlásit zpětně, až do 4 let od jejího vzniku, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.

Kde najdu detailní podmínky pojištění?

Najdete je buď v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách, které jste dostal/a při sjednání pojištění, nebo na stránkách společnosti, u které jste si pojištění sjednal/a. Případně o ně můžete požádat Klientské centrum na tel. čísle 234 240 234 nebo na e-mailu czinfo@cardif.com.

Můžu nahlásit škodní událost, ke které už nemám aktivní pojištění?

Ano můžete, pokud jste v době, kdy se vám škodní událost stala, měl/a platné pojištění.