Přejít k obsahu

E.ON Zajištění

Služba, která Vám zajistí pomocnou ruku v případě nečekané a nepříznivé životní situace.

E.ON Zajištění

Služba, která Vám zajistí pomocnou ruku v případě nečekané a nepříznivé životní situace, jako může být dlouhodobá pracovní neschopnost, dlouhodobá ztráta zaměstnání nebo hospitalizace.

S čím vám pomůžeme na telefonním čísle 800 11 33 22?

 • S nahlášením nebo řešením škodní události
 • S dotazy týkající se pojištění E.ON Zajištění   

Kdy bude nutné se obrátit přímo na E.ON  800 77 33 22?

 • Když máte dotaz ohledně vyúčtování za pojištění
 • Když máte dotaz k platbám za služby u E.ON
 • Když budete chtít sjednat nebo ukončit pojištění

 

Jaká nebezpečí jsou kryta pojištěním E.ON Zajištění

Pojištěný je vždy pojištěn pro případ pracovní neschopnosti a následně buď pro případ ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu nebo nemoci. Tato dvě nebezpečí se automaticky střídají podle aktuálního zaměstnaneckého stavu.

Vždy pojištění pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou až 5.000 Kč/měsíc

A také

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou až 5.000 Kč/měsíc

Nebo

Pojištění pro případ hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci s pojistnou částkou 500 Kč/den.

 

Podmínky pro Ztrátu zaměstnání

 • Klient je zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou a byl zaměstnán v pracovním poměru v předcházejících 12 měsících
 • Není ve zkušební době
 • Nedal ani neobdržel výpověď z pracovního poměru (tj. není ve výpovědní lhůtě), nezrušil se zaměstnavatelem pracovní poměr a ani nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele

 
Počátek pojištění

 • Pojistná ochrana nastane od 1. dne následujícího měsíce po uhrazení poplatku. V případě že poplatek uhradíte až po stanoveném datu, pojistná ochrana a počátek pojištění nastane až prvního dne měsíce následujícího po uhrazení.


Výše pojistného

 • 149 Kč měsíčně

Více informací o produktu, vč. Všeobecných pojistných podmínek a Rámcové pojistné smlouvy, naleznete na stránkách E.ON.

 

Nahlášení škodní události

Kdy pojišťovnu kontaktovat

 • V případě, že Vaše pracovní neschopnost či evidence na Úřadu práce (ztráta zaměstnání) trvá alespoň 60 kalendářních dní
 • V případě, že jste hospitalizován/a v důsledku úrazu, nepřetržitě  alespoň 2 dny
 • V případě, že jste hospitalizován/a v důsledku nemoci alespoň 7 dní


Jak nahlásit škodní událost

 • Vyplňte formulář Oznámení škodní události, který naleznete níže. V případě, že nemáte možnost tisku, kontaktujte nás na Zákaznické lince a formulář vám rádi zašleme poštou
 • Doklady, které potřebujeme k vyřízení škodní události, jsou uvedeny na formuláři
 • Vyplněné Oznámení škodní události nám zašlete poštou, spolu s ostatními dokumenty na adresu Boudníkova 2506/1, Libeň 180 00 Praha 8


Co můžete následně očekávat od pojišťovny

 • Jakmile obdržíme Oznámení škodní události, zašleme vám  SMS s jejím číslem
 • Pokud od vás budeme ještě něco potřebovat, kontaktujeme Vás
 • Na základě posouzení doložených dokladů vám následně zašleme vyjádření k škodní události

 

Pojistné plnění

Pracovní neschopnost

 • Škodní událost je pracovní neschopnost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 dní. První pojistné plnění je uhrazeno za měsíc, kdy je pojištěný 60. den v pracovní neschopnosti. V případě, že pracovní neschopnost netrvá celý měsíc, hradí se poměrná část.
 • Pojišťovna hradí maximálně 6 měsíčních splátek
   

Příklad pojistného plnění při pracovní neschopnosti

 

Ztráta zaměstnání

 • Škodní událost je nezaměstnanost pojištěného, která trvá nepřetržitě alespoň 60 dní a začala po uplynutí čekací doby 90 dní*
 • Princip vyplácení v případě, že ztráta zaměstnání netrvá celý měsíc, je stejný jako u pracovní neschopnosti
 • Pojišťovna hradí maximálně 6 měsíčních splátek

 
Příklad pojistného plnění při ztrátě zaměstnání

 

Hospitalizace

 • Škodní událost je hospitalizace pojištěného v důsledku úrazu, která trvá nepřetržitě alespoň 2 dny. Plnění je hrazeno za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 3. dne hospitalizace po dobu maximálně 30 po sobě jdoucích dní
 • Škodní událost je hospitalizace pojištěného v důsledku nemoci, která trvá nepřetržitě alespoň 7 dní a začala po uplynutí čekací doby 90 dní*. Plnění je hrazeno za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 8. dne hospitalizace po dobu maximálně 30 po sobě jdoucích dní


*Čekací doba = lhůta, ve které ztráta zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku nemoci není považována za škdoní událost a pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění. Čekací doba činí 90 dní od počátku pojištění.

 

Příklady

Pojištěný pan Novák je OSVČ - v tomto případě může uplatnit pracovní neschopnost a hospitalizaci. Pan Novák nemůže vykonávat činnost zajišťující mu příjem, proto může škodní událost na pracovní neschopnost uplatnit.

Pojištěná paní Nováková pracuje u zaměstnavatele již 15 let a smlouvu má na dobu neurčitou. V tomto případě může paní Nováková uplatnit škodní událost na pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání - pokud však k rozvázání pracovního poměru došlo ze strany zaměstnavatele např. z organizačních důvodů.

Pojištěný pan Tichý nastoupil do zaměstnání 1.8. Bohužel se nepohodne se zaměstnavatelem a je propuštěn ve zkušební době. V tomto případě může pan Tichý uplatňovat škdoní událost na pracovní neschopnost a hospitalizaci.

Pojištěná paní Štastná ukončí pracovní poměr v rámci doby určité. V tomto případě může paní Šťastná uplatňovat škodní událost na pracovní neschopnost a hospitalizaci.

 

Příklady výluk z pojištění – kdy nevzniká nárok na pojistné plnění

 • škodní událost byla způsobena pojištěným úmyslně;
 • sebevražda pojištěného nebo pokus o ni v době dvou let od data počátku pojištění;
 • pokračování a recidiva (opakování) nemocí, ke kterým došlo před počátkem pojištění;
 • podvodní sporty, sporty, při jejichž provozování se používají motorové a bezmotorové létající stroje, dvoustopá a jednostopá vozidla nebo při jejichž provozování dochází ke styku se zvířaty;
 • provozování následujících činností jednotlivcem bez asistence odborně způsobilé osoby: potápění, speleologie, horolezectví, dálkové plavby, mořský rybolov;
 • všechny profesionálně provozované sporty, pokusy o rekordy;
 • degenerativní onemocnění páteře včetně výhřezu meziobratlové ploténky;
 • astenie, depresivní stavy, psychické poruchy a neurózy, únavový syndrom;
 • pracovní neschopnost v důsledku mateřství, která nastane po dobu, kdy pojištěná pobírá peněžitou pomoc v mateřství;
 • přechod z nemocniční péče do léčby či ošetřování v domácnosti, byla-li nemocniční péče ukončena na vlastní žádost (revers);
 • ztráta zaměstnání pojištěného, která je pojištěnému zaměstnavatelem předběžně oznámena již před datem sjednaným jako počátek pojištění;
 • ztráta zaměstnání, ke které reálně dojde před datem sjednaným jako počátek pojištění;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde během nebo na konci zkušební doby po nástupu do zaměstnání;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde pro porušení pracovní kázně dle §52 f), g) Zákoníku práce nebo dle §55 Zákoníku práce;
 • ztráta zaměstnání, k níž dojde z vlastní vůle pojištěného
 • s výjimkou případu, kdy dojde ke zrušení pracovního poměru zaměstnancem pro nevyplacení mzdy či náhrady mzdy či jakékoliv jejich části dle zákoníku práce v platném znění. Podmínkou je, že zaměstnanci nebyla vyplacena mzda či náhrada mzdy do 15 dní po uplynutí termínu splatnosti. Pojištěný je povinen doložit tuto skutečnost předložením zrušení pracovního poměru s prokázaným doručením zaměstnavateli s výslovným uvedením daného důvodu,
 • s výjimkou případu, kdy byl pracovní poměr ukončen dohodou po pravomocně prohlášeném konkursu na zaměstnavatele nebo byl zapsán do Obchodního rejstříku jeho vstup do likvidace;
 • ztráta zaměstnání v důsledku předčasného nebo i řádného ukončení pracovního poměru na dobu určitou.

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Nahlásit událost

Stala se vám škodní událost?

Chci nahlásit událost

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Pojistíme vás, vaše blízké, ale i váš osobní majetek a finanční závazky.

Více o nás