E.ON Zajištění

Služba, která Vám zajistí pomocnou ruku v případě nečekané a nepříznivé životní situace.

E.ON Zajištění

Služba, která Vám zajistí pomoc v případě nečekané a nepříznivé životní situace, jako může být dlouhodobá pracovní neschopnost, dlouhodobá ztráta zaměstnání nebo hospitalizace.

 

S čím vám pomůžeme na telefonním čísle 800 11 33 22?

  • S nahlášením nebo řešením škodní události
  • S dotazy týkající se pojištění E.ON Zajištění   

 

Kdy bude nutné se obrátit přímo na E.ON  800 77 33 22?

  • S dotazy ohledně vyúčtování za pojištění
  • S dotazy k platbám za služby u E.ON
  • Pro sjednání nebo ukončení pojištění

 

Jaká nebezpečí jsou kryta pojištěním E.ON Zajištění

 

Pojištění platí vždy pro případ pracovní neschopnosti s pojistnou částkou až 5.000 Kč/měsíc

a také buď

pro případ ztráty zaměstnání s pojistnou částkou až 5.000 Kč/měsíc, pokud máte zaměstnání na dobu neurčitou alespoň rok a nejste zrovna ve zkušební době nebo výpovědní lhůtě, 

nebo

pro případ hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci s pojistnou částkou 500 Kč/den, pokud nesplňujete podmínky pro pojištění ztráty zaměstnání (tedy nemáte zaměstnání na dobu neurčitou alespoň rok nebo jste ve výpovědní nebo zkušební lhůtě). 

 

Podmínky, které je potřeba splnit pro pojištění ztráty zaměstnání

  • Jste zaměstnán/a v pracovním poměru na dobu neurčitou a byl/a jste zaměstnán/a v pracovním poměru v předcházejících 12 měsících.
  • Nejste ve zkušební době.
  • Nedal/a jste ani jste neobdržel/a výpověď z pracovního poměru (tj. nejste ve výpovědní lhůtě), nezrušil/a jste se zaměstnavatelem pracovní poměr a ani nebyl zrušen ze strany zaměstnavatele.

 

Více informací o produktu, vč. Všeobecných pojistných podmínek a Rámcové pojistné smlouvy, naleznete na stránkách E.ON.

 

Informace pro nahlášení škodní události najdete zde

 

 

Nahlásit událost

Stala se vám škodní událost?

Chci nahlásit událost

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Pojistíme vás, vaše blízké, ale i váš osobní majetek a finanční závazky.

Více o nás