Výroční a kvartální zprávy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna v číslech za rok 2020.

V roce 2020 dosáhla BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., čistého zisku ve výši 156 milionů Kč. V roce 2020 se pojišťovně podařilo dosáhnout 2 804 milionů Kč v předpisu pojistného.

Ke konci roku 2020 měla pojišťovna ve svém portfoliu téměř 2 370 000 pojistných smluv. Za rok 2020 nám klienti nahlásili více než 42 tisíc škod, z nichž se většina týkala pojištění rizika pracovní neschopnosti v rámci produktu pojištění schopnosti splácet. Naše klientské centrum obsloužilo téměř 196 tisíc hovorů a písemných dotazů od našich klientů, což je o 21 tisíc více než v předešlém roce.

 

Za každé čtvrtletí zveřejňujeme hospodářské výsledky BNP Paribas Cardif Pojišťovny, které doplňujeme výročními zprávami za daný kalendářní rok.