Výroční a kvartální zprávy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna v číslech za rok 2019.

V roce 2019 dosáhla BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., čistého zisku ve výši 212 milionů Kč. V roce 2019 se pojišťovně podařilo dosáhnout 2 712 milionů Kč v předpisu pojistného.

Ke konci roku 2019 měla pojišťovna ve svém portfoliu téměř 2 420 000 pojistných smluv. Za rok 2019 nám klienti nahlásili více než 42 tisíc škod, z nichž se většina týkala pojištění nahodilého poškození a rizika pracovní neschopnosti v rámci produktu pojištění schopnosti splácet. Naše klientské centrum obsloužilo téměř 175 tisíc hovorů a písemných dotazů od našich klientů, což je o 22 tisíc více než v předešlém roce.

 

Za každé čtvrtletí zveřejňujeme hospodářské výsledky BNP Paribas Cardif Pojišťovny, které doplňujeme výročními zprávami za daný kalendářní rok.