Přejít k obsahu

Finanční zprávy

Výroční a čtvrtletní zprávy v elektronické podobě.

Výroční a kvartální zprávy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna v číslech za rok 2018.

V roce 2018 dosáhla BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., čistého zisku ve výši 199 milionů Kč. V roce 2018 se pojišťovně podařilo dosáhnout 2 507 milionů Kč v předpisu pojistného.

Ke konci roku 2018 měla pojišťovna ve svém portfoliu téměř 2 370 000 pojistných smluv. Za rok 2018 nám klienti nahlásili více než 47 tisíc škod, z nichž se většina týkala pojištění nahodilého poškození a rizika pracovní neschopnosti v rámci produktu pojištění schopnosti splácet. Naše klientské centrum obsloužilo téměř 153 tisíc hovorů a písemných dotazů od našich klientů, což je o 13 tisíc více než v předešlém roce.

 

Za každé čtvrtletí zveřejňujeme hospodářské výsledky BNP Paribas Cardif Pojišťovny, které doplňujeme výročními zprávami za daný kalendářní rok.