Výroční a kvartální zprávy

BNP Paribas Cardif Pojišťovna v číslech za rok 2021.

V roce 2021 dosáhla BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., čistého zisku ve výši 127 milionů Kč. V roce 2021 se pojišťovně podařilo dosáhnout 3 miliardy Kč v předpisu pojistného.

Ke konci roku 2021 měla pojišťovna ve svém portfoliu téměř 2 340 000 pojistných smluv. Za rok 2021 nám klienti nahlásili více než 42 tisíc škod, z nichž se většina týkala pojištění rizika pracovní neschopnosti v rámci produktu pojištění schopnosti splácet a pojištění prodloužené záruky. Naše klientské centrum obsloužilo téměř 215 tisíc hovorů a písemných dotazů od našich klientů, což je o 19 tisíc více než v předešlém roce.

 

Za každé čtvrtletí zveřejňujeme hospodářské výsledky BNP Paribas Cardif Pojišťovny, které doplňujeme výročními zprávami za daný kalendářní rok.