Život dětem

BNP Paribas Cardif Pojišťovna již od roku 2010 spolupracuje s obecně prospěšnou společností Život dětem na projektu Srdce pro děti.

Banner Život dětem

 

Cílem projektu Srdce pro děti  je podpora a pomoc jednotlivým vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů v celé ČR. Život dětem jim pomáhá zejména formou pořízení nejrůznějších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (invalidní vozíčky, zdravotní kočárky, polohovací zařízení), dále pak nákup speciální výživy, zdravotnického materiálu (obvazy, náplasti, masti) a intenzivních rehabilitačních a ozdravných pobytů.

 

Společnost Život dětem byla založena jako občanské sdružení v roce 2000 s cílem pomoci vážně nemocným dětem, které onemocněly zákeřnou nemocí, jakou je leukémie. Od počátku své činnosti věnovala největší pozornost projektu vybudování nové transplantační jednotky kostní dřeně ve FN Motol Praha, pro kterou zakoupila kompletní přístrojové vybavení. Od roku 2002 Život dětem pomáhá dalším dětským zařízením v ČR, mezi která patří dětská oddělení nemocnic, stacionáře pro handicapované děti, dětské domovy, ústavy sociální péče aj. Celková dosavadní pomoc představuje finanční částku přesahující 130 milionů korun.

 

BNP Paribas Cardif Pojišťovna podporuje projekt Srdce pro děti každoročně finanční částkou určenou na nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek pro vážně nemocné děti.