Arkadie

BNP Paribas Cardif Pojišťovna každoročně podporuje finančně obecně prospěšnou společnost Arkadie, která se zaměřuje na podporu osob se zdravotním postižením.

 

foto Arkadie        Logo Arkadie

 

Od roku 2006 spolupracuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna se společností Arkadie, která zajišťuje kompletní péči o zdravotně postižené od dětství až po dospělost.

Společnost Arkadie provozuje speciální školu, poskytuje sociální služby, zaměstnává osoby se zdravotním postižením, zajišťuje volnočasové aktivity pro tyto osoby. Dále provozuje nestátní zdravotnické rehabilitační zařízení a pravidelnou mikrobusovou dopravu postižených osob.

 

BNP Paribas Cardif Pojišťovna sponzoruje toto sdružení každoročně částkou ve výši 100 000 Kč. V roce 2008 byla společnosti BNP Paribas Cardif Pojišťovna udělena Cena Arkadie, ocenění Arkadie nejvýznamnějším sponzorům.